Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės https://workinlithuania.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ (juridinio asmens kodas: 124013427, buveinės adresas: Upės g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate dalyvaudami iniciatyvoje „Work in Lithuania“ (toliau – Programa) (apsilankę Įstaigos buveinės adresu, Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu).

Įstaigos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Mindaugas Valančius, el. pašto adresas: dap@investlithuania.com

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Įstaigos Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

 • Įdarbinimo į konkrečią poziciją kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir teikiami ir (ar) perduodami asmeniui, organizuojančiam darbuotojų atranką ir saugomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po kandidatų atrankos pabaigos.

Jei išreikšite savo sutikimą dėl tolimesnio Jūsų asmens duomenų saugojimo su tikslu pasiūlyti Jums aktualią darbo poziciją, pasibaigus skelbimo galiojimo termino pabaigai ir praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po jo pabaigos, Jūsų asmens duomenys bus saugomi Įstaigoje 2 (dvejus) kalendorinius metus.

 • Įstaigos kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu, siekiant ateityje pasiūlyti darbo pasiūlymą Įstaigoje ar kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, jei manome, kad Jūsų kandidatūra atitinka kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos keliamus reikalavimus kandidatui į tam tikrą darbo poziciją – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi Įstaigoje 2 (dvejus) metus.
 • Renginių organizavimo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, asmens nuotrauka. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir saugomi Įstaigoje 2 metus (optimalus laikotarpis, kai neatnaujinama informacija gali būti aktuali)..
 • Veiklos viešinimo tikslu – duomenų subjekto atvaizdas, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir saugomi Įstaigoje 2 metus.
 • Interneto svetainės tobulinimo rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) – Interneto svetainės lankytojų IP adresai bei lankymosi duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?“.
 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2 metus.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Naudojamas norint rinkti statistinius duomenis apie apsilankymą Interneto svetainėje ir elgesį joje Asmeniui apsilankius svetainėje 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas sumažinti užklausų greitį Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
_gid Naudojamas norint rinkti statistinius duomenis apie apsilankymą Interneto svetainėje ir elgesį joje Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
BizoID “BizoID” slapukas saugo unikalų LinkedIn vartotojo ID Asmeniui apsilankius svetainėje 179 dienos Unikalus ID
BizoUserMatchHistory LinkedIn reklamos analitikos stebėsenai Asmeniui apsilankius svetainėje 6 months Unikalus ID
bcookie Naudojamas LinkedIn, skirtas stebėti naudojamų įterptųjų paslaugų naudojimą Asmeniui apsilankius svetainėje 2 metai Unikalus ID
lidc Naudojamas LinkedIn, skirtas stebėti naudojamų įterptųjų paslaugų naudojimą Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
lang Naudojamas kalbos pasirinkimui prisiminti Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
omnisendAnonymousID Naudojamas identifikuoti naują lankytoją Asmeniui apsilankius svetainėje 1 metai Unikalus ID
omnisendSessionID Naudojamas identifikuoti naują lankytoją sesijos metu Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
pll_language Naudojamas įsiminti buvusios sesijos kalbą Asmeniui apsilankius svetainėje 1 metai Unikalus ID
_hjIncludedInSample Naudojamas identifikuoti ar asmuo atitinka sekama tikslinę auditoriją Asmeniui apsilankius svetainėje 1 metai Unikalus ID
soundestID Naudojamas identifikuoti naują lankytoją Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
soundest-views Naudojamas skaičiuoti, kiek puslapių peržiūrimą per sesiją Asmeniui apsilankius svetainėje Iki naršymo sesijos pabaigos Unikalus ID
<account identifier>-aID Naudojamas identifikuoti naują lankytoją Asmeniui apsilankius svetainėje 1 metai Unikalus ID
<account identifier>-sID Naudojamas identifikuoti naują lankytoją Asmeniui apsilankius svetainėje 1 metai Unikalus ID

 

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@workinlithuania.lt;
 • siunčiant paštu adresu Upės g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus į Įstaigą, adresu Upės g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • kreipiantis tiesiogiai į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje).

 

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VIEŠOJI ĮSTAIGA „INVESTUOK LIETUVOJE“

Juridinio asmens kodas: 124013427

Adresas: Upės g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 52 627 438

El. paštas: info@investlithuania.com

 

Atnaujinimo data: 2019-04-05